Cengiz Han istilası, Doğu ve Batı Türkistan'ı da içine almıştır. Cengiz Han'ın ölümünden sonra, ülke dört oğlu arasında taksim edilmiş. Doğu Türkistan'ın bulunduğu topraklar Çağatay'a düşmüştür. Timur'un Batı Türkistan'ı elde etmesinden sonra, Çağatayların elinde sadece Doğu Türkistan kalmıştır. Burayı ele geçirmek isteyen Timur, bunu başaramamış ve barış yapmak zorunda kalmıştır. Doğu Türkistan'daki Çağatay hanedanı ile hizmetindeki bütün Moğol beyleri ve askerileri 1357 de Müslüman olduktan sonra Türk-İslam kültürünün etkisine girmişler ve yavaş yavaş Türkleşmişlerdir. 17.yüzyılın sonunda Hidayetullah Hocanın başkaldırışı, Çağatay devletini sarsmış ve karışık ortam meydana getirmiştir. Bundan yararlanan Moğol Kalmuk'lar, Doğu Türkistan'ın kuzeyini işgal etmişler ve burada, merkezi İli olmak üzere bir devlet kurmuşlardır. Bu devlet, ancak 1760'a kadar yaşaya bilmiştir

  • Etiketler: