Doğu Türkistan'da 1993 yılında Çin hükümeti tarafından yapılan nüfus sayımında, nüfusun 16.052.648 olduğu açıklanmıştır. Bölge nüfusu etnik açıdan çeşitlilik göstermektedir. Bölgenin büyük çoğunluğunu oluşturan Uygurlar, Çin'in Sincan-Uygur Otonom Bölgesi olarak da ifade ettiği Doğu Türkistan'ın yerlileridir. 1993'te Çin hükümeti tarafından yapılan sayıma göre, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygurların nüfusu 7.589.468 olup bölgenin toplam nüfusunun %47'sini oluşturmaktadır. Bölgedeki ikinci büyük çoğunluk, toplam nüfusun %37'sini teşkil eden Han milletidir ve nüfusu 6.036.700'dür (Çin ordusu hariç). Ülkenin üçüncü büyük çoğunluğunu oluşturan millet Kazak Türkleri olup 1.196.416 kişiyle toplam nüfusun %7,3'ünü oluşturmaktadır. Ayrıca, Doğu Türkistan'da 732.294 Hui (Çin Müslümanları), 154.282 Kırgız Türkü, 149.198 Moğol, 36.785 Şibe (Çinli), 36.108 Tacik, 18.856 Mançu, 12.782 Özbek Türkü, 8560 Rus, 5827 Dağur ve 4440 Tatar Türkü yaşamaktadır.

  Yukarıda adı geçenlerden Han milliyeti dışındaki Türkler ve daha sonra bölgeye gelen Moğollar, yüzyıllardır Doğu Türkistan topraklarında bir arada yaşamaktadırlar. Ayrıca Doğu Türkistan nüfusunun 70.929 kişilik bir bölümü Dong Şiang, Tibet, Miao, Yi, Buyi ve Kore milliyetlerindendir. Bu toplulukların büyük bir bölümü, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'ı işgalinin öncesinde ve sonrasında diğer eyalet ve özerk bölgelerden göç etmişlerdir. Özellikle Han milleti, Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da yürüttüğü asimilasyon politikasının bir parçası olarak bölgeye göç ettirilmiştir. Doğu Türkistan'ın ilk işgal yıllarında Han milliyetinden olanların sayısı 200 bin iken, bugün Çin kaynaklarına göre altı milyonu geçmiştir. Bu göç bütün hızıyla devam etmektedir. Çin Devleti'nin 1970'de açıklamış olduğu bir plana göre bölgeye 100 ila 150 milyon arasında Çinli göçmen yerleştirme politikası güdülecektir ki bu da, Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk nüfusunun azaltılmasına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

  Nüfus sayımında uluslararası gözlemci bulundurulmadığından yukarıda verilen rakamlar tahminidir ve Çinlilerin kürtaj (doğum kontrolü) politikasına göre verilmektedir. Çin resmi istatistiklerinde düşük gösterilen Doğu Türkistan nüfusu, bizzat Doğu Türkistanlıların tahminine göre aslında 40 milyondan fazladır ve bunun 30 milyonunu Müslüman Türkler teşkil etmektedir.
  Doğu Türkistan hakkında yayın yapan bazı kuruluşlar, bu rakamların bile gerçeği yansıtmadığını ifade etmektedirler. Doğu Türkistan'da 1949 yılında nüfusun %75'ini Uygurlar, %11'ini Kazaklar, %5'ini de diğer Müslüman Türk boyları teşkil ederken 1990'da Çinlilerin oranı %45'e çıkmıştır. Çinli nüfusun artış göstermesi, Komünist Çin hükümetinin Çinlileri Doğu Türkistan'a yerleştirerek Müslüman Türk nüfusu azınlık durumuna düşürme çabasından kaynaklanmaktadır. Çinlilerin asimilasyon politikası, Batı Türkistan'daki Müslüman Türk devletlerinin bağımsızlıklarına kavuşmalarından itibaren daha şiddetli bir biçimde uygulanmaktadır. Çin yönetimi, Müslüman Türklerin birbirleriyle olan yakınlıklarını ortadan kaldırmak amacı ile bölgeleri etnik yapıya göre özerk il, özerk ilçe gibi parçalara bölerek halkın birlik ruhunu öldürmeye çalışmaktadır. Bilhassa Cungarya Havzası'na yerleştirilen Çinliler, güvenlikleri açısından bu bölgede özerk il ve ilçeler tesis etmişlerdir. Uygurların çoğunlukta olduğu illere Kazak, Kazakların çoğunlukta olduğu illere Kırgız, Kırgızların çoğunlukta olduğu bir ile de Özbek valiler atanarak “boy” farklılıkları ön plana çıkartılmak suretiyle kardeş halklar arasında düşmanlık körüklenmektedir. Çin yönetimi, bir taraftan Han milliyetine mensup Çinlileri Doğu Türkistan topraklarına yerleştirirken, diğer taraftan buradaki Müslümanların nüfus oranını düşürmek amacı ile Müslüman ailelerde çocuk sayısını sınırlandırma, ebeveyni zorla kısırlaştırma, zorunlu kürtaj ve doğum kontrolü metotlarına başvurmaktadır. Ayrıca sonradan getirilen Çinli göçmenler verimli bölgelere yerleştirilmekte ve bu bölgelere her türlü hizmet götürülmektedir.
   Başkent Urumçi'den Karamay'a kadar olan topraklarda beş milyondan fazla Çinli göçmen yaşamakta ve Doğu Türkistan'daki fabrikaların %95'i bu topraklarda bulunmaktadır. Oysa Müslüman Uygurların yaşadığı tarihi Kaşgar, Hoten, Artuş, Aksu, Turfan, Kumul, Altay, Çöcek vilayetlerine hiçbir hizmet götürülmemekte, buralarda hiçbir üretim yapılmamaktadır. Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Türklerin nüfusu uluslararası kamuoyuna olduğundan kat kat az gösterilmekle kalınmamakta; halkın aynı zamanda yoksul ve cahil kalması için çalışılmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılar, insan haklarına ilişkin başlıklar altında ele alınacaktır.


  • Etiketler: