NÜKLEER DENEMELER

Çin’in en büyük nükleer merkezi ve deneme alanı Doğu Türkistan’ın Taklamakan Çölü’ndeki Lop-Nor Gölü civarında bulunmaktadır. Ayrıca Çin’in “Nükleer Füze Üssü”nün de bu bölgede olduğunu Quick dergisi 1988 yılında açıklamıştır. 16 Ekim 1964’ten 1997’ye kadar hiçbir koruyucu tedbir alınmadan 11’i yeraltında olmak üzere 46 nükleer deneme yapılmıştır. Bu denemelerin sonuncusu 1997 yılının Haziran ayında gerçekleştirilmiştir. Bu denemenin üzücü sonuçları halen kendisini göstermektedir.

Her ne kadar ayrıntılar kamuoyuna tam olarak yansımasa da, bu patlamalarda kullanılan bombaların şiddetli TNT ihtiva ettiği ve tesir gücünün oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Örneğin, 1984’teki bir patlamanın Richter ölçeğine göre 6.8 şiddetinde bir yer sarsıntısına neden olduğu İsveçli bilim adamları tarafından tespit edilmiştir. Stockholm’daki yetkililer, patlatılan bombanın Hiroşima’ya atılan bombadan 6 ila 8 kat daha güçlü olduğunu açıklamışlardır. Bu patlamadan sonra tarihi kent Kaşgar’da yapılan bir araştırmada 5 bin kadar gencin yaklaşık aynı zamanlarda kör veya felç olduğu ortaya çıkmıştır. Benzer bir iddia, 17 Ağustos 1995 tarihinde Lopnor’da gerçekleştirilen bir nükleer deneme esnasında patlatılan bomba için de ileri sürülmektedir; buna göre söz konusu patlama, yine Hiroşima’ya atılan bombadan 10 kat daha güçlüdür.

Nükleer denemelerin yarattığı bozukluklar, insan sağlığının yanı sıra ekolojik dengeyi de olumsuz yönde etkilemektedir ki, bu da insan nesline karşı daha uzun süreli bir tehdit unsurudur. Halk çeşitli hastalıklara yakalanmakta, çocuklar sakat doğmakta veya ölmektedir. Ayrıca çevre kirlenmekte, ekolojik denge altüst olmakta, ürünler zarar görmektedir. Bütün bu süreç herkesin gözü önünde yaşandığı halde konuya ilişkin hiçbir tedbir alınmamaktadır. Sebze ve meyve çeşitlerinde azalmalar ve radyoaktif etkiler görülmektedir. Nitekim, Batı ülkelerinin Çin’den ithal ettikleri Doğu Türkistan menşeli kuru yemişlerde radyasyon tespit etmeleri üzerine Doğu Türkistan kaynaklı ürünlerin ithalini yasaklamaları bunun bir kanıtıdır. Bütün bunların üstüne, Çin hükümeti diğer ülkelerin nükleer atıklarını ve çöplerini almayı ekonomik fayda getireceği düşüncesiyle anlaşmalarla kabul etmiştir.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre atom ve termo-nükleer bombaların kullanımı sonucunda yaklaşık 210 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Urumçi Radyosu’nun 1988 yılında yaptığı bir yayında, nükleer denemelerin etkisiyle sarılık, deri kanseri gibi hastalıklara yakalanan 122 bin kişinin %54’ünün öldüğü resmen açıklanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göreyse 1975-1985 yılları arasında lösemi vakalarının oranı %7 artmış ve nüfusun %10’u kanserle savaşmak zorunda kalmıştır. Örgütün 1988 tarihli raporunda Hoten, Yarkent ve Kaşgar şehirlerinde 3961 kişinin tanımlanamayan salgın hastalıklara yakalandığı belirtilmektedir. Sovyet Nükleer Bakteriyolojik Silah Programı’nda görev alan Ken Alibek’in ABD’ye kaçtıktan sonra 1992 yılında yayımladığı Biohazard kitabında, Bostun Gölü yakınındaki Malan’da Çinlilerin gizli nükleer üslerinin olduğu açıklanmaktadır. Buna göre, Uygur ve Moğolların yerleşim bölgesine 10 km uzaklıktaki bu bölgede Ebola ve Marburg bakterileri bulunmaktadır ki, bu da Çin’in 1980’lerde bakteriyolojik silah geliştirmiş olduğuna işaret etmektedir.

Yapılan Nükleer Denemeler
1.6 Ekim 1964 5 kton
2.Mayıs 1965 20 kton
3.Mayıs 1966 20 kton
4.Ekim 1966 20 kotn
5.Aralık 1966 300 kton (Hava kirlenmesi oldu)
6.Haziran 1967 3 Megaton Termo-Nükleer 7.Aralık 1967 20 kton
8.28 Aralık 1968 3 Kton Termo-Nükleer
9.Eylül 1969 3 Kton Termo-Nükleer
10.Ekim 1970 Termo-Nükleer (Radyoaktif bulutlar oluştu. Çevre kirlendi)
11.Ocak 1972 20 kton
12.Mart 1972 200 kton
13.Haziran 1973 3 Mton Termo-Nükleer
14.Haziran 1974 3 Mton Termo-Nükleer
15.Kasım 1975 3 Mton Termo-Nükleer
16.Ocak 1976 Yer altı
17.Eylül 1976 20 kton
18.Ekim 1976 4 Mton Termo-Nükleer (Yeraltı)
19.Eylül 1977 Termo-Nükleer (Yer altı)
20.Mart 1978
21.Ekim 1978
22.Aralık 1978
23.Mayıs 1981
24.Mayıs 1986 (Atmosfer kirlendi. Parcalar atmosferde kaldı.)
25.23 Mayıs 1992 150 kton
26.Eylül 1992 70-90 kton
27.Mayıs 1993 60 kton
28.Eylül 1993 30-40 kton
29.Mayıs 1994 40 kton
30.Eylül 1994 70 kton
31.Mayıs 1995 70 kton
32.Ağustos 1995 20-80 kton (Patlamadan dört gun sonra radyoatif serpintiler Kazakistan, topraklarında görüldü)

  • Etiketler: Nükleer, Deneme, Lop-Nor, Taklamakan, nucleer, test