Seyit TÜMTÜRK 
Doğu Türkistanlılar Klt.Day.Drk.
Gnl.Bşk Dünya Uygur Kurultayı Bşkn Yrd.

Gulja olaylarının üstünden 10 yıl geçti. Şehitlerimizin mezar taşlarının dikilmesinden, atılan toprakları rüzgarların savurmaya başlamasının üzerinden 10 yıl geçti. Soğuk bir şubat günü, eli kanlı Çin hükümetinin büyük elçiliği önünde toplanarak, 5 Şubat 1997 de katledilen Doğu Türkistan’lılar için Çin’i telin etmeye başlamamızın üzerinden 10 yıl geçti. 
Dahası, Çin’in Doğu Türkistan’lıları katlettiğini, Uygur halkını yeryüzünden silmeye çalıştığını ve bunun için akla gelmeyecek her türlü yöntemi kullandığını haykırmaya başladığımız tarih üzerinden kaç yıl geçtiğini hatırlayamıyoruz. Sizlerinde hatırlayabileceğine imkan vermiyoruz. Kaç protestomuzun, kaç yazılı ve görsel basın tarafından takip edildiğini, sonra yapılan bütün çekimlerin tozlu raflarda yıllanmak üzere bırakıldığını hatırlayamıyoruz. Ve şimdi öncelikle basın mensuplarının, sonrasında kamuoyunun hafızalarını tazeleyerek Nisan 1990 Barın, 1995 HOTEN ve 5 Şubat 1997 GULJA şehrindeki Çin işgaline karşı ayaklanmaları hatırlamalarını istiyoruz.
Bugün sizlere 5 Şubat GULJA olaylarının teferruatını anlatmayacağız. Biz sizlere Barın’ı, Gulja’yı, Hoten’i anlatmaya çalışırken Çin katliamlarına yenilerini eklemeye devam etmektedir. Siz, burada bizleri takip eden basın mensupları, sivil toplum örgütleri ve halkımız bizi anlayın, ne demek istediğimizi, ne ifade ettiğimizi anlayın. Doğu Türkistan’lıların feryadına kulak verin. Anlayın ki sizlerde başkalarına anlatabilesiniz.
10 yıl önce, Uygur Türklerinin Çin’e başkaldırışını, asimilasyona, soykırıma ve işgale karşı duruşunu, bu yolda yüzlerce şehit vermesini anlatırken, katliamlara her gün yenisi eklenmektedir. Öncelikle biz, sonra dünya Çin’e göz yumdukça, katliamlar, soykırımlar yılın 365 gününü doldurmak üzeredir.
5 Ocak 2007 yılında Fransız AP ajansının haberi, gözleri Çin’e çevirdi. Çinli askerler 50 Doğu Türkistan’lıyı abluka altına almış, 18’ini öldürmüştür. 17 Doğu Türkistan’lıda tutuklanmıştır. Haberi geçen ajans dahil hiç kimse, tamamen Çin kaynaklarına dayanan haberin ardından olayın gerçeğini araştırmadı. 18 Doğu Türkistanlıyı şehit eden, 17’sini tutuklayarak akıbetini gizleyen, sonra hayali senaryolara dayanan açıklamalar yapan Çin, her şeyi kendi lehine dünya kamu oyuna bildirerek.Yalan söylediler.Doğu Türkistan sınırları içindeki AKTU’nun Koşrap köyünde meydana gelen olayları Afganistan, Pakistan, Kırgızistan üçgeninde yer alan Pamir’de olduğunu söylediler. El-kaide ve Taliban’ın etkin olduğu bu bölgeyi işaret ederk Doğu Türkistan’lıları bu örgütlerle bağlantılı göstermeye çalıştılar. Hâlbuki Çin’in Amerika’ya karşı Afganistan’da El-Kaide ve Taliban’a maddi ve askeri destek sağladığı dünya kamuoyu tarafından bilinmektedir. Ölen Doğu Türkistan’lıları Çin’in baskısı ile ABD’nin terör örgütleri listesine aldığı Doğu Türkistan İslami hareketi örgütüne bağlı gösterdiler. Günümüze kadar hiçbir terör faaliyeti ile bağlantısı kurulmayan, hiçbir olayı üstlenmemiş bir örgütün tarihi bir hata ile terör listesine alınmasını fırsat bilen Çin tüm Doğu Türkistan’lıları bu örgüt ile ilişkilendirerek terörist olarak ilan etmiştir.Çindeki baskılardan kaçarak BM.aracılığı ile Kanada vatandaşı olan Hüseyin Celil Özbekistan’a ziyareti sırasında Çin’in talebi üzerine Özbek makamlarınca Uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek Çine iade edildi. Bunun üzerine Çinli yetkililerce Hüseyin Celil konusunda batılı ülkelerden gelen baskıları azaltmak için televizyonlarda, olayları gösterirken Hüseyin Celil’in baskı altında söylediği sözde itirafını yayınladılar.5 Ocak 2007 olaylarını bahane ederek binlerce masum Doğu Türkistan’lıyı gözaltına almıştır.
5 Şubat 1997 Gulja olaylarından önce ve sonra idam edilen yüzlerce Doğu Türkistan’lı, tutuklanarak akibeti meçhul yollara götürülen binlerce Doğu Türkistan’lı, gözleri yaşlı Doğu Türkistan’lı analar, bağımsızlık için elleri duadan inmeyen babalar için Çin’i telin ediyoruz.
Ezeli ve ebedi Türk yurdu olan Doğu Türkistan’da işgalci olan Çin’dir. Son olaylarda da 18 Doğu Türkistanlıyı şehit eden, 17’sini tutuklayarak akıbetini gizleyen, sonra hayali senaryolara dayanan açıklamalar yapan Çin’dir. İnsanları öldüren, öldürdükten sonra da bunlar teröristtir diye iftira atan ve gerçek terörist olan Çin’dir.
Dünya kamuoyu Çin’e göz yumdukça, göz yumarak Çin’in katliamlarına destek verdikçe, öldürmeye devam edecekler. 5 Şubatlara 5 Ocakları, 5 Ocaklara 5 Nisanları ekleyecekler. Bu nedenle şimdi, hep beraber “dur” diyelim. Allah için, insanlık için zulme karşı duralım. 05.02.2007


  • 1605 defa okundu.