DÜNYA UYGUR KURULTAYINDAN HABERLER

1-) 02.03.2005 UAA başkanı Nuri Türkel Washington’da bir yemekli toplantıda Amerikan başkan yardımcısı Dick Cheney ve eski savunma Bakan yardımsısı Richard Perle ile bir araya gelmiştir.UAA başkanı Nuri Türkel Dick Cheney ve Richard Perle ile ikili görüşmeler esnasında Doğu Türkistan meselesini detaylı bir şekilde yetkililere bizzat anlatmıştırToplantı sonunda Amerikan Başkan yardımcısı .Dick Cheney Doğu Türkistan meselesi hakkında ileri bir tarihte tekrar görüşme arzusunu belirtmiştir.Çin halk cumhuriyeti devletinin aziz yurdumuz Doğu Türkistanda Müslüman Uygur Türklerini her türlü zülüm ve insanlık dışı uygulamalarla yok etmeye çalışıp bütün Doğu Türkistanlıları Terörist ilan ettiği bir dönemde Amerikan Başkan yardımcısı Dick Cheney’inin bir Uygur teşkilatı başkanını kabul edip onunla Doğu Türkistan meselesini görüşmesi gelecekte davamızın seyrinin çok hızlı bir şekilde Dünya gündemine getirileceği kanatini uyandırmaktadır.

2-) 11.03.2005 Almanya’nın Berlin Teknik Üniversitesi tarafından ‘Türk İdealist (Aydınlar) Birliği tarafından Doğu Türkistan hakkında bir muhakeme toplantısı gerçekleştirilmiştir.Bu toplantıya DUQ başkanı Erkin Alptekin Küresh Küsen ve Doklun İsa katılmışlardır

3-) Birleşmiş Milletler Teşkilatının (BM) 61 sayılı İnsan Hakları Toplantısı 20.03.2005 gününden itibaren BM’nin İsviçre’nin Cenevre’deki Merkezinde devam etmiştir.Bu toplantıda Doğu Türkistan’da işlenen insan hakları suçlarını herhangi bir devlette bulunan uluslar arası İnsan Hakları teşkilatlarına ve dünya milletlerine bildirmek Çin hükümetinin bu baskıcı rejimi ile birlikte Çin hükümeti yurt dışındaki Doğu Türkistan resmi teşkilatlarının toplantı gösteri yapmamaları konusunda devletlere baskı yapmaları dile getirilmiştir. 61.gerçekleştirilen bu toplantıda DUQ’nın yapmış oldukları faaliyetler dile getirilerek hizmet planları belgelenmiştir.Bu toplantı 2004 yılı Aralık ayından beri başlayarak insan hakları ihlalleri konusunda işlenen suçların araştırılarak dile getirilmesini sağlamıştır.
DUQ başkanı Erkin Alptekin kendi şahsi münasebetleri ve UNPO daki görevinden yararlanarak DUQ adına 2004 Aralık ayından itibaren Amerika ve Avrupa’daki BDT’nin insan hakları toplantılarında gözlemci unvanına sahip 20’ye yakın uluslar arası insan hakları teşkilatları ile bütünleşerek 61 numaralı insan hakları toplantısında Doğu Türkistan’daki insan hakları konusunda son noktanın konulmasını istedi.
Merkezi Amerika’da olan ‘INTERNATIONAL FEDERATION FOR THE PROTECTION OF THE RIGHT OF ETHNIC RELIGOUS,LINGUISTIC AND OTHER MINIROTIES’ ve merkezi Almanya’da olan ‘geselleschaft für bedrohte Völker’(tehdit altındaki milletleri himayesine alan teşkilat) isimli kuruluşların kendi aralarındaki toplantılarında Doğu Türkistan konusunun gündeme gelmesi sağlandı.

4-) 20.03.2005 DUQ’un oluşturan teşkilatlardan biri olan ‘Avrupa Doğu Türkistan’birliğinin katkılarıyla Almayanın Münih şehrinde Kolping medeniyet merkezinde nevruz kutlamaları gerçekleştirilmiştir.Bu anlamlı kutlamaya Almanya’da yaşayan Uygurlar dışında bu ülkede faaliyet gösteren insan hakları teşkilatlarının temsilcileride katılmışlardır. Ayrıca bu kutlamamıza Türk federasyonları ile birlikte yaklaşık 500 kişi katılmıştır.

5-) 24.03.2005 Avrupa birliğin’in iktisadi yardımı ile Malta da ‘’Gençler Hareketinin Halklar ve Toplumdaki tesiri’adlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.Bu toplantıya 14 devletten yaklaşık 40’a yakın Geçler teşkilatının başkanları başkan vekilleri iştirak etmiştir.Doğu Türkistan’ temsilen DUQ baş katibi Dolkun İsa DUQ Eğitimden sorumlu müdürümüz Kayser beyler bu toplantıya resmi davet ile katılmışlardır. Toplantı esnasında bir konuşma yapan Doklun Eysa Uygurların şimdiki durumları hakkında detaylı bir bilgi vermiştir.Toplantı sonunda Uygurların bugünkü yaşam şartlarını ele alan kısa metrajlı bir film toplantı salonunda katılımcılara gösterilmiştir.DUQ vekilleri toplantıya iştirak eden Malta Hükümetinin Milli eğitim bakanı Louis Galea Jismut ve Qomy şehrinin belediye başkanı ve hükümet temsilcileri ile bir görüme yaparak Doğu Türkistan hakkında bilgi sunmuştur.
 
6-) 05.04.1990 Doğu Türkistan’ın Barın kazasında Zeydin Yusuf önderliğinde kahraman kardeşlerimizin eşitsizliğe,bağımsızlığa,adaletsizliğe karşı özgürlük ve hak adalet için ayaklanmıştı.05.04.2005 yılı Barın ayaklanmasının 15.yılı münasebetiyle DUQ başkanı Erkin Alptekin bir basın bildirisi yayınlayarak Barın şehitlerini hürmetle anmıştır.
http:www.uyghurcongress.org/uy/news.asp?temıd=-5950127

7-) Barın ayaklanmasının 15.yıldönümü münasebetiyle büyük Uygur ilim adam inkilapçı,merhum Nizameddin Hüseyin efendinin kendi el yazması ile sunulan ‘’Barın’ın 15.yılı’’isimli kitap 05.04.2005 günü neşir edilmiştir.

8-) 07.04.2005 DUQ’nın organize ettiği Uygur ve Tibet teşkilatları BM’nin önünde bir gösteri düzenlemiştir.Çin hükümetinin yalan demeçlerine cevap niteliğinde olan bu gösteriden sonra İsviçre polisi DUQ sekreteri Dolkun İsa’yı 4 saat süren polis soruşturmasından sonra serbest bırakmıştır.Bu olayın duyulmasından sonra Uluslar arası Af Örgütünün bazı kuruluşları Avrupa da bulunan Uygur teşkilatları İsviçre hükümetinin bu kanunsuz eylemine karşı bildiri yayınlayarak İsviçre hükümetini protesto etmişlerdir.Bu ülkenin tüm büyükelçililerini birer mektup yazılarak olay protesto edilmiştir.

9-)11.04.2005 DUQ başkan yardımcısı Enver Can BM’nin İnsan hakları toplantısında Doğu Türkistan’daki insan hakları konusunda bir konuşma yapmıştır.Bu seferki toplantıda yıllardan beri Doğu Türkistan meselesine Doğu Türkistan meselesine daha fazla önem vermesi ve Doğu Türkistan meselesini Avrupa parlamentosunda gündeme gelmesini sağlayan ‘Transnational Radical Party’’e teşekkür edilmiş,toplantıya Amerika,Fransa,İsviçre,Yeni Zelanda,Avustralya ve Japonya’dan gelen Çin deki insan hakları konusunda uzmanlar tarafından Çin deki insan haklarının ihlalleri konusunda konuşma yapmışlardır.
http:www.uyghurcongress.org/En/news.asp?ItemID=1885938570

10-) Merkezi Amerika da olan İnsan Haklarını Gözetleme teşkilatı Nisan 2005 yılında Çin deki Uygurlar hakkında 11 maddelik bir basın bildirisi yayınladı.Bu bildiriye karşı Çin hükümeti de aksi bir bildiri yayınlayarak bu bildiriyi kınadı.
Bu olay üzerine DUQ basın sözcüsü Dilşad Reşit 15.04.2005 günü bir basın bildirisi yayınlayarak İnsan hakları Gözetleme teşkilatının yayınladığı rapora Çin hükümetinin karşı gelmesini eleştirmiştir.
http:/hrw.org/reports/2005/china0405/

11-) Ulusarası af örgütü’nün Belçika şubesi 16.04.2005 günü Belçika nın Antwerpen şehrinde ‘’Çin ve Orta asyadaki Uygurlar’konulu’bir toplantı tertip etmiştir.Bu toplantıya DUQ sekreteri Doklun İsa Almanya’dan davet edilmiştir.Toplantıya Belçika’nın bütün şehirlerinden gelen Ulusarası af örgütü teşkilatının başkanları,Belçika hükümetinin mültecilerle ilgili kurum müdürleri,Belçika’da bulunan Uygur ve Tibet teşkilatlarıyla birlikte çok sayıda halk katılmıştır.Bu toplantıda DUQ sekreteri Dolkun İsa ilk olarak DUQ’nın faaliyetleri hakkında bilgi vermiş ve ikinci olarak Doğu Türkistan’da ve Kazakistan, Kırgızistan,Özbekistan başta olmak Asya devletlerindeki Uygurların siyasi,iktisadi,medeniyet,maarif ve dini vaziyetler hakkında geniş bir beyanat vermiş bu beyanat esnasında yurt dışındaki Uygur ilticacıların çektikleri sıkıntılar gündeme getirilmiştir.

12-) 16.04.2005 ATO (Ankara Ticaret Odası)Yakın tarihimizde Türk milletine yapılan zülüm ve sürgünler konulu ilmi toplantı yapıldı.Bu toplantıya Balkanlar,Orta Asya,Kafkasya,Çin,Rusya devlet sınırları içerisinde Türk nüfusuna yapılan haksızlıklar ve sürgünler dile getirildi.Bu ilmi toplantıya TBMM’den bazı milletvekilleri,siyasi partilerden temsilciler,Türkiye’deki bazı dernek ve siyasi kuruluşların başkanları,üniversite öğretim görevlileri,çok sayıda dinleyici bir katılmıştır.Doğu Türkistanlıları vekaleten Dünya Uygur Kurultayı Sekreter yardımcısı Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim görevlisi Dr Erkin Emet katılmıştır.Erkin Emet yaptığı konuşmada Çinlilerin Uygur halkına uyguladığı zulüm ve sürgün siyasetinden bilgi vererek,Çin hükümetinin zorunlu kürtaj ile yaptığı zülüm konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir.11 Eylül olaylarından sonra Uygur meselesinin uluslar arası alandaki yeri Dünya Uygur Kurultayının faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.

13-) Uygur Amerikan Cemiyet başkanı,DUQ icra komitesi üyesi ve Kurultay Hukuk Müşaviri Avukat Nuri Türkel bey 21.04.2005 tarihinde The Wall Street Journal gazetesine Kırgızistan’daki ayaklanmalar hakkında bir makale yazarak,Kırgız Çin ilişkileri bu ilişkiler çerçevesinde Doğu Türkistan hakında detaylı bir bilgi sunmuştur.
http:/www.radicalparty.org/pressreview/print riht.php?func=detail&par=12992
 
14-)23-24.04.2005 Avrupa Doğu Türkistan Birliğinin Genel Sekreteri Ümit Agah Efendi Uluslar arası İnsan Hakları Teşkilatının Almanya’nın Königstein şehrinde yapılan toplantısına iştirak etmiştir.Bu toplantıda Ümit Efendi yaptığı konuşmada Doğu Türkistan’ın insan hakları konusundaki son durumundan söz etmiştir.Bu toplantı esnasında Almanya’daki ‘’Oktuchi’’partisinin milletvekillerinden Pfeiffer hanımla bir araya gelerek Uygurlar hakkında kısa bir bilgi vermiştir.

15-)01.05.2005 Uygur Amerikan Cemiyetinin sekreteri ve DUQ basın bölümü müdürü Ömer Kanat Kırgızistan’daki ayaklanmadan sonra bu ülkeyi ziyarette bulundu.Bu ziyaret esnasında yeni hükümetin yetkili kişileri ile ikili görüşmelerde bulunmuş,parlamento başkanı tarafından da kabul edilmiştir.Bu görüşmeler esnasında Uygurlar hakkında bilgiler sunmuştur.

  • 1758 defa okundu.