DOĞU TÜRKİSTAN MİLLİ MARŞI ÜZERİNE (2)

 

Bir milletin varlığını sürdürüyor olmasının ve o milletin bağımsız yaşadığını en iyi ifade eden göstergelerin başında Bayrak gelir.

Bayrak'ın tasarımı yapılırken millet olarak istiklâl uğrunda mücadele eden insanların duygu, düşünce, örf, adet gelenek ve göreneklerinin çok iyi sembolize edilmesine azami ölçüde dikkat gösterilir. Bayrak kimilerine göre bir metre bez parçası, kimilerine göre de sadece ülkesini temsil eden bir sembolden başka bir şey değildir.

Fakat yüce Türk Milleti için Bayrak, tarifi cümlelerle ifade edilemeyecek derecede geniş ve derin manaları ifade eder. Bayrak bağımsızlıktır, bayrak namustur, bayrak şereftir, haysiyettir. Bayrak gelecek nesillere geçmişin ifade edilmesinde en önemli bir ifade kaynağıdır.

İstiklâl Marşı da Bayrak'ın ayrılmaz bir parçası olup, Bayrak'ın ortaya çıkmasına yönelik şartların ve gelecekle ilgili kararlılığın güftelerle en uygun şekilde ifade edilmesidir. Bazı marşlar o devletin hükümdarını, başkanını övmekte, bazı marşlar ise mübalağalı bir şekilde kendi milletini göklere çıkartmaktadır. Fakat Türk Milleti'nin Milli Marşları ise asırlar boyu hür ve müstakil yaşamış büyük bir milletin milli ve manevi hasletlerinin azimle, heyecanla, imanla terennüm edilişinin şiirleştirilmiş ifadesidir.

 

Yakın tarihimizde Türkiye Cumhuriyeti Devletinden sonra ikinci bir Türk Cumhuriyeti olarak 12 Kasım 1933'de kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Ayyıldızlı Gökbayrak'ı ile Aziz Türkiye'mizin Ayyıldızlı Albayrak'ının doğusundaki büyük benzerlik Türk Tarihini bilenlerin malumudur. Her iki Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadarki geçen süre içinde yaşanan şartlar büyük bir benzerlik göstermektedir. Doğu Türkistan'ın istiklâl marşı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklâl marsının ifade ettiği mânâ hemen hemen aynıdır. Her ikisinin

de yazılış tarzından vatan sevgisi ile, hürriyet ve istiklâl kavramları müşahhas şekilde, bayrak, vatan, tarih ve millet gerçekleri etrafında birleştirilmiş olup, mukaddes bir terkip olarak ifade edilmiştir. Doğu Türkistan Milli Marşı'nı ilk okuyan milli yönü güçlü bir Türk insanının dizelerdeki manayı anlamaması mümkün değildir. Fakat yine de bazı talepleri yerine getirmiş olmak düşüncesi ile Türkiye Türkçesi ile vermeyi uygun buluyoruz. Yukarıdaki marş, emperyalist Çin müstemlekecilerine karşı Doğu Türkistan Türk'lerinin yıllarca vermiş oldukları şanlı mücadele sonunda,,, Milyonlarca Türk'ün aziz canlarını feda ederek kurmuş oldukları Doğu Türkistan Devleti'nde 12 Kasım 1933'de Kaşgar'da Ayyıldızlı Gökbayrak göndere çekilerek, coşku, heyecan ve sevinç gözyaşları içinde Doğu Türkistan Milli Ordusu mensupları ve Doğu Türkistan halkı tarafından hep bir ağızdan okunmuştur. Aynı marş, 1944'deki Gulca Merkezli Alihan TÖRE başkanlığında kurulan Doğu Türkistan Devletinde de okullarda Milli Marş olarak okutulmuştur.

1947'deÜrümçi Orta Okulunda Abdurrahim ÖTKÜR okul öğrencilerine İstiklâl Marşı olarak okutmuştur.

Maksadımız, tarihi gerçekler ışığında, Çin'li yöneticilerin inkarcı tutum ve saptırmalarını gözler önüne sermek olup, kesinlikle tarihte kurulan Doğu Türkistan Devleti üzerindeki bir şüpheyi ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma değildir. Güneş asla ve asla balçıkla sıvanamaz.

 

Röportaj: A. Şekür TURAN (1947 Ürümçi Ortaokulu hazırlık sınıfı öğrencisi.

Yusuf BATUHAN: 1947'deki genç Öğretmenlerden.

  • 1357 defa okundu.