BÜYÜK SORUMLULUK

 

M.Emin BATUR

 

Dünya Tarihinde, uzun yıllar Devletlerarası savaşlar, her Devletin kendince haklı sebeplerinin ileri sürülmesi sebebi ile milyonlarca insanın ölümü ülkelerin yüzyıllarca kendini toparlayamayacağı şekildeki tahribatı ile devam etmiştir.

Bu söz konusu savaşların sebeplerinin başında bir Devletin diğer bir devlet üzerinde hâkimiyet kurmak istemesi ve diğer devletin de kendini savunmak istemesi başta gelmektedir.

Emperyalist ihtirasları uğrunda ülkelerin kaderlerini etkileyecek şekilde bir tutum içinde olan devletlerin başında Rusya, İngiltere ve Çin gelmektedir. Bunların dışında da birçok Emperyalist zihniyete sahip ülkeler var olsa da girdikleri ülkelerde uzun süreli kalamamışlar, asimile etmek istedikleri milletlerin üzerinde pek etkili olamamışlardır.

Fakat Rusya, İngiltere ve Çin adeta birbirleri ile yarışırcasına işgal ettikleri ülkelerde soykırım ve asimilasyon hareketlerini bütün hızı ile sürdürmüşlerdir. Fakat 21. asra girerken dünya dengeleri tamamen değişmeye başlamış, "Güneşin batmadığı ülke" denilen İngiltere gitgide yalnızlığa doğru sürüklenmekte ve avuçlarındaki ülkeler parmaklarının arasından kayıp gitmektedir.

Eski Sovyetler Birliğinin de akıbeti daha farklı olmayıp, 1990 yılından itibaren 70 yıldır demir pençeleri arasında sımsıkı tuttuğu Büyük Türkistan'ın batısını teşkil eden Batı Türkistan'daki soydaşlarımız bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Şimdi sıra dünyanın en şöve-nist en gaddar, en hilekâr milleti ve devleti olan Çin'in işgali altında bulunan Doğu Türkistan'ın Tibet'in ve İç Moğolistan'ın kurtulmasına gelmiştir.

Çünkü Çin'in kan gözyaşı ve sefalet üzerine tesis ettiği despot yönetim şekli çözülmeye doğru gitmektedir. Bu çözülmeye sebep teşkil eden unsurların başında işgal ettiği toprakların asıl sahiplerinin Çin zulmüne karşı vermekte oldukları İstiklâl Mücadelesi gelmektedir.

Dünyadaki siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik dengelerin ülkelerarası etki oranları ele alındığında Türk dünyasının çok büyük bir yerinin olacağı açıkça ortaya çıkmaktadır.

Bu hususta Türk dünyası içerisinde en belirleyici rolü oynayacak olan ülke Aziz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Çünkü bütün dünya devletlerinin gözlen Türkiye'mize doğru çevrilmiştir. Bu büyük sorumluluk, şanlı Türk tarihinin yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluk, yüce Türk Milleti'nin verdiği bir sorumluluktur.

Bu sorumluluk 21. yüzyıla Türk asrı damgasını vuracak olan her Türk insanının, asla ve asla kaçamayacağı dini milli, insani ve ulvi bir sorumluluğudur.

Unutulmamalıdır ki Türk Milleti ve Devleti mesuliyetsiz insanların ellerinde değil, her şart ve zeminde risk alabilen insanların omuzlarında yükselir.

  • 1463 defa okundu.