M. E. Batur
Bir insan düşünün muhterem GÖKBAYRAK okuyucuları, Cenab-ı hakkın kendisine bahşettiği 94 yıllık bir ömrü dolu, dolu yaşamış, öz vatanında ızdırap veren mahrumiyetlerle çile çekmiş, bir insanın hayatı boyunca görebileceği her türlü ceza ve cefayı fazlasıyla görmüş. Fakat asla yılgınlığa, ümitsizliğe kapılmamış, düşmanlarına zerre kadar taviz vermemiş. Dişi ile tırnağı ile vatanını istila eden ezeli ve ebedi Müslüman Türk'ün düşmanı Çin'li zorbalara karşı mücadele etmiş olan bu insan, Türk dünyasının ve belki de dünyanın nadir yetiştirdiği Liderlerden birisi olup, I 7 Aralık 1995 günü kaybettiğimiz ISA YUSUF ALPTEKİN Beydir.

Uğruna ömrünü ortaya koyduğu Doğu Türkistan'ın istiklal mücadelesi kendisinin Rahmet-i Rahmana yürümesi sebebiyle noktalandığı intibağını kimseye vermemelidir. Mücadele bayrağını hedefe ulaştıracak sayısız İSA YUSUF ALPTEKİN’ler vardır Bu ulvi dava Cenab-ı Hakkın yardımı ile daha güçlü daha azimli ve düşmanlarına karşı daha da bilenmiş, en kısa zamanda başarıya ulaşacağına inanan kadrolar tarafından yürütülmeye devam edilecektir.
Merhum liderimiz İsa Yusuf ALPTEKİN Bey hayatı boyunca Yanlızca Doğu Türkistan davasına değil, aynı zamanda da Türk-İslam âleminin tarihin her safhasında karşılaşala bileceği Rus-Çin tehlikesine karşı da uyarıcılık görevini yerme getirmiştir Bundan sonra da bu misyonu bizler üstlenmek mecburiyetindeyiz. Bu görevi yerine getirmek bizim için Tarihi, Milli, Dini ve vicdanı bir sorumluluktur.   

Bunu böyle kabul etmeyenler olursa kendilerini ne Türk, ne de Müslüman olarak görmemelidir. Çünkü asırlardır, Ecdadımızın uğrunda savaş verdiği ve şehadet şerbetini içtiği değerler bu değerlerdir Bu güne kadar köşesine çekilip sadece hayatını idame ettirmeyi yaşamak sayanlar olduysa, bu kişilerinde artık bu davanın saflarında yerini almalarının zamanı gelmiştir. Aksi takdirde bu mücadele yolunda şehit olanların ve mücadeleyi sürdürmekte olanların haklarını gasbetmiş olacaklardır ki, bunun hesabını Cenab-ı Hakka mutlaka vermek mecburiyetindedirler.

Dergimiz GÖKBAYRAK aracılığı ile bütün Doğu Türkistanlılara ve Doğu Türkistan davasına gönül verenlere sesleniyoruz. Gün bu gün, saat bu saattir. Liderimiz İsaYusuf ALPTEKİN beyin vefatını adeta kendilerine fırsat bilen emperyalist Çın müstemlekecileri özellikle canımızdan aziz bildiğimiz vatanımız Türkiye Cumhuriyetinde dişlerini göstermeye başlamış, önce İstanbul Eminönü’nde ki İsa Yusuf ALPTEKİN parkının ismini değiştirmek, şehitler abidesi üzerindeki Al ve Gökbayrakları yerinden indirmek istemişler. Onun ardında, güzel Konya şehrimizle Çin'in Xian şehrini kardeş şehir ilân etmeyi başarmışlardır. Sırada daha kim bilir neler vardır Bu nedenle vatanımızdan Vatan için ayrılmamızın bilincine erişip, davamıza dört elle sarılmanın zamanı gelmiştir.

Biz şuna inanıyoruz inançsız kalabalıklardan, davasına yürekten inanan bir avuç insanın mücadelesi daha hayırlı ve sonuçları bakımından da daha verimli olacaktır.
Allah bizimle beraberdir.

  • 1463 defa okundu.