Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın Ziyaret Edildi

02.03.2007:Diyanet ve Türk dünyasından sorumlu devlet bakanı saym Prof. Dr. Mehmet Aydın Dünya Uygur Kurultayı (DUK) başkan yardımcısı Sayın Seyit Tümtürk, Kurultay Teftiş Kurulu üyesi sayın Hayrullah Efendigil, Kurultay genel sekreter yardımcısı Saym Dr. Erkin Emet tarafından başbakanlık merkez binasındaki makamında ziyaret edildi.

DUK heyetinin ziyareti yaklaşık iki saat sürdü. Ziyaret esnasında Sayın bakanımız Mehmet Aydın beye Doğu Türkistan meselesini içeren 43 sayfalık rapor takdim edilerek, işgal altındaki Doğu Türkistan hakkında geniş bir sunumu yapıldı, özellikle DUK başkanımız Saym Rabiye Kadir Hanımın selamları iletilerek, Doğu Türkistan halkının içinde bulunduğu durum ifade edilip Rabiye Kadir hanıma son iki yıldır Türkiye'mizin vize engeli uygulamasının yanlışlığı vurgulanarak bu yanlışın düzeltilmesi talep edildi.

 

E SAM ziyaret edildi

03.03.2007: Kısa adı ESAM olarak faaliyet gösteren geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar merkezi genel sekreteri Sayın Prof. Dr. Arif Ersoy bey ESAM merkezinde dernek genel başkanımız ve DUK başkan yardımcısı ve Ankara şube başkanımız Hayrullah Efendigil'den oluşan bir heyet tarafından makamında ziyaret edildi.

Türkiye'de ve uluslar arası alanda yapmış olduğu etkin faaliyetlerle bilinen ESAM'm genel sekreteri saym Ersoy'a DUK heyeti tarafından Çin işgali altındaki Doğu Türkistan hakkında kapsamlı bir rapor sunularak kendilerine konuyla ilgili detaylı bir bilgi verildi. Sayın Ersoy'da konuyu çok iyi bildiklerini ifade ederek Doğu Türkistan meselesine insan hakları ve demokrasi bağlamında yaklaştıklarını Çin ile Türkiye'nin iyi ilişkiler geliştirmekte olan iki ülke olduğunu bu manada Doğu Türkistan'daki Uygurların iki ülke arasındaki dostluk için iyi bir vesile olması gerektiğini ifade etti. Bu duygularla bundan sonraki çalışmalarında Uygurlara yönelik her türlü sosyal ve insani desteklerinin devam edeceğini ifade ettiler.

 TV5 kanalında Doğu Türkistan

02.03.2007: Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel başkanı ve Dünya Uygur Kurultayı (DUK) başkan yardımcısı Sayın Seyit Tümtürk ulusal televizyon kanallarımızdan TV5 kanalının 'Dünya Gündemi Programında' bir saat süreyle Doğu Türkistan davası, Türkiye Çin ilişkileri ve muhaciretteki Doğu Türkistan bağımsızlık hareketini anlattı.

Gerçekleştirilen program 70 milyonluk Türkiye'ye Doğu Türkistan meselesi ile ilgili geniş ve kapsamlı bilgi vermesi açısından çok önemli bir görevi ifa etmiştir. Bu vesile ile TV5 yöneticilerine Doğu Türkistanlılar adına bize tanınan fırsattan dolayı en kalbi şükranlarımızı arz ederiz.

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Bildirisi

08.03.2007: Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma derneği genel Merkezi Kadınlar Komisyonu 8 Mart Dünya Kadınlar günü ile ilgili dernek genel merkez binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın toplantısına yerel Tv lerin tamamında yer verildi.

 DUK Bölgesel Toplantısı

03.03.2007: DUK genel Sekreteri Sayın Dolkun İsa 01-06.03.2007 tarihleri arasında DUK'un faaliyetleri kapsamında Türkiye'ye bir haftalık ziyaret gerçekleitirdi.Bu ziyaret esnasında DUK başkan yardımcısı Seyit Tümtürk Genel Sekreter Dolkun İsa Genel Sekreter Yardımcısı Dr.Ekin Emet DUK teftiş üyesi Hayrullah Efendigil DUK Gençlik Komisyonu Türkiye temsilcisi Abdullah Tursun'dan oluşan grup DUK ve Türkiye'deki bazı konularla ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

 Kadınlar Komisyonu oluşturuldu

04.03.2007: Doğun Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel merkez yönetim kurulu tarafından Doğu Türkistan'daki kadınlarımızın, annelerimizin bacılarımızın ve kızlarımızın Çin işgali altındaki insanlık dramını demokratik usullerle Türkiye kamuoyuna daha iyi anlatabilmek geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli,manevi,ahlaki eğitimlerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmesi için Doğu Türkistanlı hammlarımızında dernek çatısı altında faaliyet yapabilmeleri için bir komisyon oluşturuldu.Bu   amaçla   derneğimizde   toplanan   60 kişilik grup ilk faaliyet olarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Doğu Türkistandaki kadınların meselelerini gündeme getirmek için basın toplantısı düzenleme kararı aldılar.Dernek yönetimi olarak bizler hanımlarımızın bu milli mücadelemizde bizlere vermiş oldukları desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı bildiririz.

 B.M. Mülteciler toplantısına katıldık

 08.03.2007: B.M. Mülteciler Komiserliği tarafından Kayseride 15 Sivil Toplum Örgütünün katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Doğu Türkistan'ı temsilen Dernek Başkanımız Seyit Tümtürk 3 kişilik bir heyet ile katıldı.Toplantıda Genel başkanımız Türkiyedeki 350 ye yakın   Doğu   Türkistanlı   mülteci   kardeşimizin   başta İstanbul,Ankara,Kayseri olmak üzere bir çok vilayette bulunduğunu belirterek onların ekonomik,sosyal,sağlık ve eğitim alanındaki ihtiyaçlarım gündeme getirerek çözüm önerilerini talep etti.Toplantıya B.M.Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Dış İlişkiler Bölümü Program Bölümü ve Kalıcı Çözümü Bölümünden ikisi yabancı uyruklu toplam beş temsilcisi katıldı.Toplantı son derece verimli fikir alış verişi ile sonuçlandı.

 BBP Genel Bşk. Sayın Yazıcıoğlu Derneğimizde

10.03.2007: BBP genel başkam Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve MKYK üyeleri 10.03.2007 cumartesi günü demeğimizi ziyaret etti.

Ziyareti esnasında yarım saat kadar dernek yöneticileri ile sohbet eden Sayın Yazıcıoğlu'na dernek faaliyetlerimiz hakkında bilgi verildi. Doğu Türkistan'da ki son durum aktarıldı. Doğu Türkistan davasına çok yakından ilgi gösteren Sayın Yazıcıoğlu, Doğu Türkistan'ın sorunları ve izlenebilecek yollar hakkında kısa bir konuşma yaptı.

Sayın Yazıcıoğlu'nun ziyaretine pek çok Doğu Türkistanlı hazır bulunarak, Sayın Yazıcıoğlu ile sohbet etme imkanı buldu.

 DUK Heyeti Sayın M. Ali Şahin ile Görüştü

20.03.2007:DUK başkan yardımcısı Sayın Seyit Tümtürk ve beraberindeki heyet Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın M. Ali Şahin ile TBMM'de görüştü.

Sayın bakanın önümüzdeki haftalarda Çin'e yapacağı resmi ziyaret öncesi sayın bakanla Türkiye, Çin ve Doğu Türkistan meselesini detaylı bir şekilde anlatıldı. Kendilerine Çin'in Doğu Türkistan'da uygulamış olduğu insan hakları ihlalleri konusunda kapsamlı bir bilgi verildi. Bu konuda Türkiye'nin kardeş Doğu Türkistan halkına Çin'le görüşmelerinde mutlaka bu meseleyi gündeme getirmeleri talebi ve DUK'un bu konudaki hassasiyeti ve talepleri özellikle DUK başkanı Sayın Rabiye Kadir hanımın selamları kendilerine iletildi.

 DUK Heyeti Başbakan Sayın Erdoğan İle Görüştü.

 20.03.2007:DUK başkan yardımcısı Saym Seyit Tümtürk, Teftiş Komitesi üyesi Saym Hayrullah Efendigil, Genel sekreter yardımcısı Saym Dr. Erkin Emet, Gençler komitesi Türkiye Temsilcisi Saym Abdullah Dursun'dan oluşan heyet Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan ile TBMM'de görüştü.

Saym Başbakan Erdoğan'a DUK başkanı Saym RabiyeKadir Hanımın ve Doğu Türkistanlıların selamı iletildi. Doğu Türkistan'da son durum hakkında bilgi verildi ve DUK dünya çapındaki faaliyetleri anlatıldı.Gelişen  Türkiye  Çin  ilişkilerinde  Doğu Türkistan meselesinin, Çin'in baskıları nedeni ile geri planda kalması hatta gündeme hiç getirilmemesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Özellikle 5 Ocak 2007 de 18 Doğu Türkistanlının şehit edilerek 17'sinin tutuklanması ve Pakistan tarafından Çin'e iade edilen İsmail Samed'in halk mahkemesinde tüm suçlamaları red etmiş olmasına rağmen 8 şubat sabahı idam edilmesi gibi insanlık dışı uygulamaların halen devam etmekte olduğu belirtilerek, günden güne kötüye giden durum anlatıldı. Türkiye Çin arasındaki tüm ilişkilerde, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda Türkiye aleyhine yaşanan gelişmeler anlatıldı. Çin ilişkilerinde, Doğu Türkistan davasının dile getirilmesi din, dil, tarih ve kültür bağlarının bulunduğu aynı dilden, aynı kandan olan Doğu Türkistan'ın sorunlarının çözümünün aranmasının Türkiye'yi daha güçlü bir konuma getireceği açıklandı.

 DUK Heyeti Sayın Abdullah Gül ile Görüştü

 20.03.2007:DUK başkan yardımcısı Sayın Seyit TümtürkTürkiye Dış İşleri Bakanı Sayın Abdullah Gül ile TBMM'de görüştü.Sayın Gül'e DUK başkanı Sayın Rabiye Kadir'in selamları iletildi. Sayın Kadir'in 2 yıldır sürekli Türkiye'den vize talebinde bulunduğu ancak Çin in baskıları nedeni ile ziyaretlerinin sürekli ertelenmek zorunda kalındığı aktarıldı. Aksine Çin'in tepkileri nedeni ile Sayın Kadir'e vize verilmemesine rağmen, Çin'in Kuzey Irak'taki Peşmerge liderlerine hiç bir akrabalık dil, kültür bağı olmamasına rağmen Pekin'e davet ettiklerini kendilerine ilettik. Bunun dışında Çin'in uluslararası siyasette Türkiye'nin beklentilerinin aksine Kıbrıs meselesinde Rum tezini savunduğu, hiç bir uluslararsı sorunda Türkiye'nin lehine bir kararının olmadığını belirttik. Saym Kadir'in Doğu Türkistan'lı Müslüman bir Türk lider olduğu, Türkiye'yi ziyaretinin en doğal hakkı olduğu ve Çin'e karşı bu çekingen tavrın Çin'i Doğu Türkistan'daki asimile ve soykırım politikasını cesaretlendirdiğini ilettik.

Özellikle 5 Ocak 2007 de 18 Doğu Türkistanlının şehit edilerek 17'sinin tutuklanması ve Pakistan tarafından Çin'e iade edilen İsmail Samed'in halk mahkemesi kararı üzerine, tüm suçlamaları red etmiş olmasına rağmen 8 şubat sabahı idam edilmesi gibi insanlık dışı uygulamaların halen devam etmekte olduğu belirtilerek, günden güne kötüye giden durum anlatıldı.

  DUK Heyeti Devlet Bakanı Sayın Tüzmen İle Görüştü

20.03.2007:DUK başkan yardımcısı Saym Seyit Tümtürk ve beraberindeki heyet Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Kürşat Tüzmen ile TBMM'de görüştü.

Saym Bakana Türkiye Çin ticari ilişkilerinde 15 milyar dolarlık Türkiye aleyhine bir açığın geliştiği ve şu anda Türkiye'nin Çin'e yıllık ihracatının 1 milyar doları bile bulmadığı, bunun yanında siyasi alanlarda da durumun Türkiye   aleyhine   geliştiği   dile   getirildi.   Tüm   bu olumsuzluklara rağmen Doğu Türkistan meselesinin Türkiye'de bir türlü gerektiği ilgi ve alakayı görmediği belirtilerek, uluslararası ilişkilerde sürekli karşılıklı menfaatlere dayalı ilişkilerin esas alındığı ama maalesef Türkiye Çin ilişkilerinden kaybeden tarafın devamlı Türkiye ve Doğu Türkistan olduğu izah edildi. Bu yanlış tutumdan vaz geçilmesi talep edildi.

 DUK heyeti İçişleri Bakanı Sayın Aksu ile Görüştü

20.03.2007:DUK başkan yardımcısı Sayın Seyit Tümtürk ve beraberindeki heyet İçişleri Bakanı Saym Abdulkadir Aksu ile TBMM'de görüştü.

DUK başkanı sayın Rabiye Kadir Hanımın selamı iletildikten sonra sayın bakana, Doğu Türkistan'daki baskı, zulüm ve haksız suçlamalar nedeni ile son yıllarda Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye kaçışın artmakta olduğunu, bu pozisyondaki siyasi sığınmacı durumundaki Doğu Türkistanlılara Türkiye'in şevkat elini uzatması gerektiği arz edildi. Türkiye'de bulunan Doğu Türkistanlıların birinci önceliklerinin Türkiye'de yaşamlarına devam etmek olduğu, istemedikleri halde Avrupa, Amerika ve Kanada gibi ülkelere gitmek zorunda kaldıkları anlatıldı..

 DUK heyeti TBMM de Parlamenterleri ziyaret etti

20.03.2007: DUK başkan yardımcısı Sayın Seyit Tümtürk ve beraberindeki heyet Ak Parti grub başkan vekili Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Ak Parti Konya Miletveliki Dr. Mehmet Kılıç, Ak Parti İzmir Milletvekili Zekeriya Akçan ve Faruk Çelik'i TBMM'de ziyaret etti.

Milettvekilleri Doğu Türkistan hakkında geniş bilgi verildi. Parlemento ve Ak Parti grubunda Doğu Türkistan için destek sağlanması konusunda DUK adına talepte bulunuldu.

Ziyaret edilen milletvekilerine Doğu Türkistan'ın tarihi, şu andaki durumunu içeren kapsamlı bir rapor sunuldu.

 Adıyaman Milletvekili Savın Unsal İle Görüşüldü

29.03.2007: AK parti Adıyaman milletvekili ve TBMM'si insan hakları komisyonu üyesi Sayın Faruk Unsal makamında DUK heyeti tarafından ziyaret edildi. 5 yıla yaklaşan milletvekilliği süresinde, Doğu Türkistan'lı mazlumların her türlü bürokratik sorunlarında vermiş olduğu destek ve sağladığı kolaylıklar için kendisine teşekkür edildi. Sayın Ünsal'da bundan sonrada Doğu Türkistanlılara ve Doğu Türkistan davasına elinden geldiği ölçüde her türlü desteğe devam edeceğini söyledi. "İşgal altındaki Doğu Türkistan halkı bizim kardeşimizdir. Biz mesele ile sadece insan hakları açısından bakmıyoruz, meseleyle her yönden ilgileniyoruz" dedi.

 Barın Ulaylarının 17. Yıldönümü Toplantısı

05.04.2007:5 nisan 1990 yılında meydana gelen ve Çin'in kanlı bir şekilde bastırması ile yüzlerce şehidin verilmesi ile son bulan Barın ayaklanmasının 17. yıl dönümünde dernek gelen merkez binasında bir toplantı düzenlendi.

Kayseri de yaşayan Doğu Türkis-tan'lılarm katıldığı toplantıda genel başkan sayın Tümtürk bir basın açıklaması yaptı. Barın olaylarının sebepleri, gelişimi ve sona ermesi hakkında bilgi verdi.

 Kayseri,Ankara,Trabzon’da nevruz

21.03.2007:Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel merkezi DUK adına Kayseri, Ankara, Trabzon ve Konya başta olmak üzere pek çok ilde Nevruz etkinliği gerçekleştirdi.

Ankara şubemizin organizasyonu ile   Gazi   Üniversitesinde   Doğu Türkistan konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı. Doğu Türkistan konulu stand oluşturularak Üniversite gençliğine Doğu Türkistan davası anlatıldı.Türkistan davası hakkındaki duygu ve   düşüncelerini   dile   getirdi.Etkinlikler esnasında binlerce el ilanı ve broşür dağıtıldı.

 Saadet Partisi’ne ziyaret

23.03.2007: Saadet partisi genel idare kurulu üyesi eski adalet bakan sayın İsmail Müftüoğlu, Saadet partisi il başkanı Sayın Duran Soyuğur, İlçe Başkanları Erhan Alıcı dan oluşan yedi kişilik bir heyetle derneğimizi ziyaret etti. Görüşmemizde Sayın Bakana ve ziyaretçilere Doğu Türkistan hakkında bilgi verildi. DUK ve Dünya çapında Doğu Türkistan davasının gelişimi hakkında açıklamalar yapıldı. Eski Adelet bakanı   sayın   Müftüoğlu   Doğu Türkistan davası hakkında duygu ve düşünceleri dile getirildi.

DUK Heyeti DYP ve ANAP Genel Merkezlerinde

29.03.2007: Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı, DUK başkan yardımcısı Sayın Seyit Tümtürk, Ankara Şube başkanı Sayın Hayrullah Efendigil ve Abdullah Dursun'dan oluşan bir heyet Doğru Yol Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcıları emekli büyükelçi Nüsret Kandemir, Saffet Arıkan Bedük, Ümit Arık ve Emin Gündüz'ü ziyaret etti.Aynı gün içinde Anavatan partisi gen. Merkezi'nide ziyaret eden heyet genel başkan yardımcısı sn. Mehmet KEÇECİLER ile   görüşerek   Doğu   Türkistan   ve bugünkü durumu hakkında bilgi verildi. Sn Keçeciler'e iktidarları döneminde çıkarılan 36 nolu genelge hatırlatıldı ve bu genelge sonrası Çin hükümetinin gerek Doğu Türkistan'da gerekse Türkiye cumhuriyetinde Çin'in eline bir koz olarak verilmiş ödül niteliği taşımıştır.Bu olay karşısında uyguladığı baskı ve zulümlerini arttırarak devam ettiğini ifade eden heyet her iki parti yöneticilerine Doğu Türkistan ve halkının içinde bulunduğu durumu içeren geniş kapsamlı rapor takdim edildi.

 Çin Büyükelçiliğinde Protesto

06.04.2007:Barın katliamının 17. yıl dönümü nedeni ile Derneğimizin Ankara Şube başkanı Sn. Hayrullah Efendigil'in organizasyonu ile Çin Ankara büyük elçiliği önünde portesto edildi.

07.04.2007 cumartesi günü saat 12:00 da Çin Halk Cumhuriyeti Ankara büyük elçiliği önünde toplanan grup sloganlar ve pankartlar ile 17 yıl önce Barm'da yapılan katliamı protesto etti. Protestoya Memur-Sen konfederasyonu üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Ankara il başkanı Mustafa Kır bey çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyeleri, ülkü ocaklarından gençler ve Doğu Türkistan'lılar iştirak ettiler. Eğitim bir sen başkanı ile birlikte ortak basın açıklaması yapıldı. Çin elçiliği önüne siyah çelenk bırakarak protesto sonlandırıldı.

 Doğu Türkistan Davası ulusal ve yerel basında

10.04.2007:Konya'da uluslar arası yayın yapan KONTV ve Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan, Konya ve civarına yayın yapan Üniversite Televizyonu (ÜNTV)'de 10 nisan 2007 salı günü saat 12:30 da Doğu Türkistan konulu program yayınlandı.

Programa konuk olarak DUK Bşk.Yrd. ve dernek Genel bşk. Sn. TÜMTÜRK ve Kanada'dan gelen yazar Gulam ZULFİKAR katıldı. Program  boyunca  izleyicilere  Doğu Türkistan sorunları anlatıldı.

 Konya Selçuk Üniversitesinde Doğu Türkistan Konferansı

10.04.2007:Konya Selçuk üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğunun daveti üzerine, Selçuk üniversitesi Alaattin kapmüsü Süleyman Demirel salonunda Çin İşgalindeki Doğu Türkistan konulu konfrans düzenlendi.

Konferansa DUK başkan yardımcısı ve dernek genel başkanımız sayın Tümtürk konuşmacı olarak katıldı. saat 10:00 başlayan konfransta Sayın Tümtürk Doğu Türkistan hakkında bilgi verdikten sonra, 20 dakikalık sinevizyon gösterisi sunuldu. Sonrasında Çin işgalindeki Doğu Türkistan'ın sorunları ve bu sorunlardan kurtulmak için Doğu Türkistanlıların verdiği mücadeleyi anlattı.

700 kişilik konfrans salonu hınca hınç doldu. Konferansa Selçuk Üniversitesi Öğretim üyeleri, Öğrenciler ve misafirler katıldı.

Konfranstan bir hafta önce açılan Doğu Türkistan konulu resim sergisi de büyük ilgi gördü. 85.000 öğrencisi bulunan Selçuk Üniversiteside bir hafta süreyle açık kalan sergi ile öğrenciler bilgilendirildi.

 Konya Valisi Sayın Osman Aydın beyi makamında ziyaret etti.

Çok sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette sayın Aydm'a Doğu Türkistan ve sorunları hakkında bilgi verildi. Doğu Türkistan ile çok yakın ilgili olduğu görülen sayın Aydın ile Doğu Türkistan davasının geleceği hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sayın Tümtürk ve yanındaki heyet Sayın Aydına Dobba(DT.milli kıyafeti) ve Gökbayrak hediye etti.

 D.T. Gençlik ve Klt. Der. Kuruluş Yıl Dönümü

23.04.2007:Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği kuruluş yıldönümü 22 Nisan 2007 pazar günü düzenlenen bir toplantı ile kutlandı. İstanbul'da faaliyet gösteren Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür derneğinin kuruluş yıldönümü toplantısına Dünya Uygur Kurultayı başkan yardımcısı ve dernek genel başkanımız Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan Vakfı müdürü Hamit Göktürk, Doğu Türkistan Maarif ve yardımlaşma derneği başkan yardımcısı Hidayetullah Oğuz, Doğu Türkistan Dayanışma Derneğinden Kemal İlktürk, Ankara Şubemizden Hayrullah Efendigil ile birlikte kalabalık bir misafir topluluğu katıldı.

  • 942 defa okundu.