DOĞU TÜRKİSTAN MİLLİ MUTABAKAT MECLİSİ KURULMASI İÇİN KAZAKİSTAN DA BİR TOPLANTI YAPILDI.

 

Yapılan uzun müzakerelerden sonra Doğu Türkistan halkı'nın insan haklan çerçeveside kendi kaderini kendi tayin etme hakkını elde edebilmesi için izlenecek stratejiler konusunda bir protokol imzalandı.

Söz konusu protokole ilişkin Avrupa'daki Doğu Türkistan Birliği ve Kazakistan Uygurların devletler Arası birlik komitesi. Doğu Türkistan Davası'nın daha da kuvvetlenmesi, etkinliğinin arttırılması, tedbirler alınması ve çareler aranması hususlarında 22 Eylül 1994 te Kazakistan' in Alma-Ata şehrinde aşağıdaki kararlar varıldı.

 

I -Birlik, beraberlik ve müstakilliğini korunmuş halde Doğu Türkistan Halkının yüksek medeniyetini uluslararası dairede himaye ederek " Milletler arası mutabakat meclisi" adıyla yeni bir teşkilat kurar

 

2-Doğu Türkistan Halkının kendi kaderini kendi kendi tayin etme hakkını elde etmeye işaret eden Birleşmiş Milletler Teşkilatı insan haklarının umumi deklarasyonu ve uluslararası prensiplerini benimsemiş halde kendi nizamnamesini düzenler.

 

3-Avrupa Doğu Türkistan Birliği. Uygurlar'in devletler arası birliği ve uyuşma grubu, kendi faaliyetlerinde birinci derecede bağımsız bir organdır diye kabul eder.

 

4-Milletler arası Doğu Türkistan Mutabakat Meclisi nizamnamesini kabul eden başka teşkilatlar bu teşkilata üye olabilir.

 

5-Doğu Türkistan Davası'nı daha da güçlendirme ve geleceğe yönelik, çareler arama. Tedbir

alma yolunda menfaatleri Doğu Türkistan' da neşriyat organlarını destekler ve kuvvetlendirir. Gerektiğinde yenilerini tesis eder.

 

6-Oluşturulan birlik, temsil edilmeyen Milletler Teşkilatını Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan birliğinin nizam name programlarına bağlı kalır.

 

7-Yukarıda gösterilen maksatlara erişmek için umumi fon kurar.

  • 841 defa okundu.