ABDULAZİZ MAHSUM
Vatanperver Milliyetçi Şair (1899-1983)
 
Şair Abdulaziz MAHSUM, Modern Uygur Türk Milli eğitiminin temelini atan alim A.Kadir Binni A.Varisin ailesinden 1899 yılında dünyaya geldi. Kaşgar'da babasının terbiyesinde ortaokulu bitirdi. Arapça ve Farsça'yı öğrendi. Sonra Üniversite tahsilini Hindistan’da yaptı. Hindi halkının İngiliz müstemlekesine karşı mücadelesinde yer aldı.1924 yılında babasının suikast sonucu öldürülmesini duyunca Türkistan’a geri döndü. 1920 yılında şiirler yazmaya başlayan şair, Doğu Türkistan Türklerinin hürriyeti ve gelişmesi yolunda yorulmadan mücadele etti. Birçok şiirler ve destanlar yazan A.Aziz Mahsum Şing Şi Sey Milliyetçi Çin ve Kızıl Çin hapishanelerinde kırk yıl yattı. 1983 yılı Ağustos ayında bir tren kazasında parçalanarak hayata gözlerini kapattı.LÜTFULLAH MÜTELLİP
Vatanperver şair ve inkılapçı (1922 - 1945)
Şair, 1922 yılında İli vilayetine bağlı Nilka kasabasında doğdu. İlk ve orta tahsilini Gulca şehrinde, yüksek tahsilini ise 1941 yılından 1942 yılma kadar Urumçi' de devam etti.1942 - 43 yıllarında Urumçi' deki Şingcang (Doğu Türkistan) gazetesinde muharrir olarak çalıştı. 1944 senesinde Doğu Türkistan'ın Aksu vilayetinde yayınlanan Aksu Gazetesinde edebi muharrir olarak çalıştı. Şair 1945 yılında İli Altay ve Çöçek' te vuku bulan üç vilayet inkılabının etkisi altında dava arkadaşları ile birlikte gizli olan Doğu Türkistan Genç Kıvılcımlar Birliği'ni kurarak milli ayaklanmaya hazırlanırken Çin Hükümeti tarafından arkadaşları ile birlikte tutuklanarak Eylül 1945 senesinde hunharca katledildi. Şair 1942 den başlayarak şiir ve edebi eserler yazmaya başlamış olup onun başlıca eserleri şunlardır: Zirveleri Aşarken (Roman), Muhabbet ve Nefret (Destan), Gerçek Moden , Sarımsak Abi Çoşuyor(Drama), Şiirler derlemesi... gibi.

  • 1558 defa okundu.