SONUÇ VE BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ
 
Oktay Fakıoğlu
Tarih Öğretmeni
Fert için hayat, toplum halinde yaşamanın getirdiği kurallarla daha başka bir anlam kazanırken örf, adet ve geleneklerin ferdin, ailenin ve özellikle milletin varlık ve davamı için vazgeçilmez esaslar bütünü olduğu sosyolojik bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dolayısıyla insan için nasıl doğum günü, nişan, evlilik, mezuniyet günü vb. olaylar tatlı bir anı ise, milletler içinde ortak anılar, olaylar, önemli gün ve kişiler aynı özel değerler taşıdığı için özel bir yeri ve anlamı vardır.
Baharın ve yeni bir mevsimin habercisi olduğu, tabiattaki bu değişim olayının doğal olarak inşamda etkilediği için nevruz, binlerce yıldır tabiatla içice yaşayan insanlar içinde ayrı bir anlam ve değeri vardır. Nevruz aynı zamanda Türk tarihinde hürriyetin, yeniden vatana, ata yurduna kavuşmanın başlangıcı olan Ergenekon'dan çıkışın adı, sembolü olmuştur. Durum böyle olunca tabiiki, Nevruz yeni bir hayatın, yeni bir yıl ve mevsiminde habercisi olarak kutlanacaktır.
Bu anlayışla Doğu Türkistan'dan balkanlara kadar uzanan coğrafyada Türkiye Türkleriyle beraber Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Azeri, Başkurt, Tatar, Kazak, Kırım, Gökoğuz ve diğer Türk topluluklarının oluşturduğu 250 milyonluk bir büyük millet topluluğunun; Türk milletinin ortak bayramıdır. Eğer iddia edildiği gibi olsaydı, sadece iran coğrafyasında bölgesel, mahalli bir kutlama olurdu. Demek  ki iddia asılsız. Takvim konusu, pek çok millette başka başka başlangıç ve anlamlar taşımıştır. Bugün bütün dün¬yada tüm insanlığın kullandığı ortak takvim yoktur. Miladi, rumi, hicri takvimler yanında yahudilerin, Çin hatta Afrika kabilelerinin ayrı ve mahalli özellik taşıyan ve özel bir başlangıcı esas alan takvimleri vardır. Bu durum eski Yunan, roma ve mısır'da da yaşanmıştır.
Dolayısıyla takvimler, onu esas alan milletler için ayrı bir dini, kültürel, sosyal veya mitolojik bir anlam taşır, tarihsel bir özellik arzeder; Miladi takvimin Hz. İsa'nın doğuşunu, İbrani Takviminin ya-hudiler için 'yaratılış günü'nün başlangıcını, Hicret veya Hicri takvim ise tüm müslümanlar için peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği yılı başlangıç kabul etmesi gibi. (21)    

(Devam edecek)

18- Aykut Edibali, Birlik Davamız, Bayrak Yayınları, İst. 1991.
19- Süleyman Kocabaş, Tarihte Türk – Rus Mücadelesi, Vatan Yay. 1989 - Kayseri
20- A. Cem Ersever, Kürtler PKK ve A. Öcalan Kiyap Yayın - Dağıtım, Ank. 1993
21- Yeni Türk Ansiklopedesi c: 10

  • 1157 defa okundu.