Aziz vatanımız Doğu Türkistan'dan ayrılışımızın 33. yılında istiklal mücadelemiz yolunda büyük eksikliğini duyduğumuz yayın organı boşluğunu, adını bayrağımızdan alan "GÖK BAYRAK" adlı dergimizle doldurmanın buruk sevicini yaşıyoruz.

1961 yılında önce Afganistan, daha sonra 1965 yılında Türkiye'ye gelen biz Kayseri'de yerleşik Doğu Türkistanlılar olarak 1965 yılından bu yana mukaddes davamız yolunda yılmaksızın mücadele ettik. Çeşitli tarihlerde kurmuş olduğumuz dernekler, önemli gün ve gecelerde düzenlediğimiz etkinlikler ile davamızı anlatmaya çalıştık. En son olarak 1989 yılında kurmuş olduğumuz "Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği" ile mücadelemize devam ediyoruz.

Günümüzde Çin, 1 milyar 200 milyonu aşan nüfusu ile batılı kapitalist devletler için büyük bir pazar, sahip olduğu yüksek teknolojik silahlarla caydırıcı bir güç, Birleşmiş Milletlerde alınan kararları veto yetkisi olan beş devletten biri ve dünya siyasetine büyük ölçüde yön veren siyasi bir otoritedir. Bu sebeplerden dolayı dünya devletleri, başta Doğu Türkistan olmak üzere Çin'in bünyesinde bulundurduğu 5 özerk bölge, 69 özerk yönetim ve 56 azınlık millete karşı güttüğü asimilasyon ve yok etme politikasına karşı göz yummakta, olup bitenlere karşı adeta seyirci kalmaktadır. Aynı dünya devletleri Bosna Hersek, Azerbaycan, Filistin Keşmir ve dünyanın muhtelif yerlerinde Müslüman ve Türklere reva görülen zulüm ve işkencelere karşı çifte standart politikalar uygulamaktadır.

Temel insan haklarının "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" ile teminat altına alındığı ve kayıtsız şartsız hürriyetin insanların vazgeçilmez ve en temel hakları olarak kabul edildiği günümüzde, bütün bu olup bitenlere seyirci kalmak, din ve kan bağımız olması hasebiyle yalnız bizlerin değil, insan olmamız hasebiyle bütün insanlığın ayıbı ve yüz karasıdır.

"Gök Bayrak", Doğu Türkistan'da komünist Çin ve dünyanın muhtelif bölgelerinde küfür zulmü altında ezilen bağımsızlık ve hürriyetleri için mücadele eden kardeşlerimizin sesi olacaktır.

YAYIN KURULU

  • 1495 defa okundu.